Produkty / služby

Vyberte si z naší nabídky služeb a produktů rozvaděčové techniky ...

Automatický záskok

Hlavním úkolem záskokového automatu je sledovat hlavní napájecí síť a vyhodnocovat její stav.Automatické přepínaní mezi standartní sítí a založními systémy různých druhů  například viz tabulka.

Byty a domy (modulární řešení)

.

Čerpací stanice

Kompletní systém pro hlídání hladiny a ovládání čerpaní paliv. Jsou k dispozici i bezpečnostní prvky v rámci hlídání výparů a jiné. Dále automatické ovládání myček aut nebo ručního mytí.

Elektroměrové rozvaděče

„Kombinace jednoho nebo více spínacích přístrojů nn spolu s přidruženými řídícími, měřícími, signalizačními, ochrannými, regulačními zařízeními, se všemi vnitřními elektrickými a mechanickými propojeními a konstrukčními částmi".

Energetika

.

Hlavní uzávěr plynu HUP

Zde jsou různorodé oceloplechové skříně či boxy. Můžeme vyrobit cokoli si zákazník bude přát do 2 mm tloušťky plechu (oceloplech, nerez, pozink, atd.).

Inteligentní ovládání(MaR)

Vyrábíme rozvaděče pro měřící a regulační techniku širokého spektra použití. Rozvaděče vyrábíme dle projektové dokumentace, kterou nám dodá zákazník nebo dle specifikací zákazníka dodáme i projektovou dokumentaci. Do rozvaděčů montujeme různé řídící systémy

Kompenzace

Rostoucí cena energie a stále obtížnější ekonomické podmínky motivují firmy k zaměření pozornosti na energetické hospodářství. Povinnost na jedné straně kompenzovat jalový výkon odebíraný z rozvodných sítí a na straně druhé zamezovat jeho zpětné dodávce je vynucena penalizacemi, právně podepřenými zejména v zákoně 458/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušnou sekundární legislativou. Výše úhrad je pak každý rok v listopadu stanovena tzv. cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Osvětlení

.

Rozbočovací a zásuvkové systémy

.

Rozvodny NN

.

 

Stejnosměrné zdroje

.

Technologické linky

.

Zdravotnictví

.

Inteligentní domácnost

Inteligentní ovládání zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro komfort osob prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí, řídících systémů, služeb a managementu.Je efektivní ekonomicky, energeticky, z hlediska působení na vnější prostředí a umožňuje víceúčelové použití.

Automatizace provozu

.

Optimalizace provozu

.