العربية简体中文Čeština‎NederlandsEnglishFrançaisDeutschItaliano日本語한국어PortuguêsРусскийEspañol

Rozvaděče pro Zdravotnictví

Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele.

Rozvaděče pro zdravotnictví

Síť TN

Ve zdravotnických prostorech skupiny 1 musí být v koncových obvodech do 32 A včetně použity proudové chrániče se jmenovitým reziduálním vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA.
Pro zdravotnické prostory skupiny 2 (s výjimkou zdravotnické sítě IT) musí být ochrana automatickým odpojením od zdroje prostředky reagujícími na reziduální proud, s reziduálním vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA, použita pouze pro následující obvody:

 • napájení pro pohyb upevněného elektrického operačního stolu;
 • obvody napájející rentgenové přístroje;
 • napájení větších přístrojů se jmenovitým příkonem vyšším než 5 kVA.

Síť TT

Ve zdravotnických prostorech skupiny 1 a 2 musí být jako přístroje zajišťující odpojení použity proudové chrániče a platí požadavky jako pro sítě TN.

Síť IT

Ve zdravotnických prostorech skupiny 2 musí být použita zdravotnická síť IT pro koncové obvody, které napájí zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy určené pro podporu života, chirurgické aplikace a další elektrické přístroje umístěné v pacientském prostředí, s výjimkou přístrojů uvedených již v části odstavce síť TN.
Pro každou skupinu místnosti stejné funkce je nezbytná alespoň jedna samostatná zdravotnická síť IT. Každá zdravotnická IT síť musí být vybavena hlídačem izolačního stavu (IMD), který splňuje požadavky normy.

 • u AC musí být vnitřní impedance minimálně 100 kΩ;
 • zkušební napětí nesmí být vyšší než 25 V DC;
 • proudový impuls i v případě poruchy, nesmí ve špičce přesáhnout 1 mA;
 • musí být signalizováno snížení izolačního odporu k 50 kΩ. Musí být použito zkušebního zařízení.

Pro každou zdravotnickou síť IT musí být na vhodném místě uspořádaný akustický a optický výstražný systém obsahující následující součásti tak, aby mohl být nepřetržitě kontrolován zdravotnickým a technickým personálem:

 • zelená optická signalizace pro indikaci normálního provozního stavu;
 • žlutá optická signalizace, indikující snížení izolačního stavu pod nastavenou hodnotu, tento optický signál nesmí být možné zrušit;
 • akustická signalizace, signalizující snížení izolačního stavu pod nastavenou hodnotu, tento akustický signál může být možné zrušit;
 • žlutá optická signalizace může být vypnuta pouze po opravení závady a při opětovném normálním stavu.

Musí být zajištěno monitorování přetížení a vysoké teploty transformátoru zdravotnické IT sítě. Zařízení, které lokalizuje poruchy izolace v každé části zdravotnické sítě IT, může být nainstalováno k hlídači izolačního stavu. Zařízení, které lokalizuje poruchy izolace, musí vyhovovat požadavkům norem.

Doplňující pospojováni

V každém zdravotnickém prostoru skupiny 1 a skupiny 2 musí být provedeno doplňující ochranné pospojování připojené k přípojnici doplňujícího pospojování a vodiče doplňujícího ochranného pospojování zajišťující vyrovnání potenciálů musí být instalovány mezi následujícími částmi, které jsou, nebo mohou být umístěny v pacientském prostředí:

 • ochranné vodiče;
 • vnější vodivé části;
 • stínění proti elektrickým rušivým polím, pokud existuje;
 • svodová síť elektrostaticky vodivé podlahy, pokud je tato podlaha použita;
 • kovový kryt a/nebo stínění transformátoru pro IT síť, pokud existuje.

Upevněné neelektrické podpěry pacienta, jako jsou například operační stůl, fyzioterapeutické lehátko, zubařské křeslo, mají být připojeny k vodiči pospojování, pouze v případě, že tato zařízení mají být od země izolovaná, se k vyrovnání potenciálů nepřipojuji.
Ve zdravotnických prostorech skupiny 2 nesmí odpor ochranných vodičů, včetně odporu spojení mezi ochrannými kontakty zásuvek a ochrannými svorkami upevněných zařízení nebo jakýmikoliv cizími vodivými částmi a přípojnicí doplňujícího pospojování být větší než 0,2 Ω.
Ve zdravotnických prostorech nebo v jejich blízkosti musí být umístěna přípojnice doplňujícího pospojování. V každé rozvodnici (rozváděči), nebo v jejich blízkosti bude zřízena další přípojnice doplňujícího pospojování, na niž bude připojen vodič doplňujícího pospojování a ochranný vodič. Jejich připojení musí být provedeno tak, aby bylo zřetelně viditelné a samostatně odpojitelné.

Problematika připojení ve zdravotnictví

Základní normou ČSN 33 2140 byla existence Požadavků k ochraně před nebezpečným dotykovým napětím. Pro větší přehlednost si tyto požadavky v úvodu souhrnně uvedeme.

 • Požadavek „P0“     –     základní požadavky
 • Požadavek „P1“     –     ochranné uzemnění
 • Požadavek „P2“     –     ochranné pospojování
 • Požadavek „P3“     –     omezení dotykového v místnostech určených k přímým zásahům na srdci
 • Požadavek „P4“     –     proudové chrániče
 • Požadavek „P5“    –     zdravotnická izolovaná soustava (ZIS)
 • Požadavek „P6“     –     ochrana oddělením obvodů
 • Požadavek „P7“     –     ochrana bezpečným napětím
 • Požadavek „GE“     –     hlavní nouzový zdroj elektrické energie
 • Požadavek „E1“, „E2“     –     speciální nouzové zdroje elektrické energie

Charakteristika jednotlivých skupin

 • Skupina 0, kde odpojení v případě první závady instalace nebo napájecího zdroje je možné,
  například běžné místnosti a masážní pokoje
 • Skupina 1, kde odpojení v případě první závady instalace nebo napájecího zdroje je možné připustit,
  například lůžkové pokoje, pokoje pro fyzioterapii, hydroterapii, stomatologii, dialýzu, atp.
 • Skupina 2, kdy přerušení napájení může ohrozit pacienty,
  například operační místnosti, katetrizační místnosti, jednotky intenzivní péče, klinické porodní sály

Klasifikace zdravotnického prostoru (včetně zařazení do příslušné skupiny) musí být provedena ve spolupráci se zodpovědnými pracovníky zdravotnického zařízení, které bude elektroinstalaci používat.

Je nezbytné uvést jaké zdravotnické procedury se budou v prostoru provádět a jaké budou používány přístroje.

Klasifikace prostorů musí být určena na základě zamýšleného používání.