العربية简体中文Čeština‎NederlandsEnglishFrançaisDeutschItaliano日本語한국어PortuguêsРусскийEspañol

Kompenzační rozvaděče

Rostoucí cena energie a stále obtížnější ekonomické podmínky motivují firmy k zaměření pozornosti na energetické hospodářství. Povinnost na jedné straně kompenzovat jalový výkon odebíraný z rozvodných sítí a na straně druhé zamezovat jeho zpětné dodávce je vynucena penalizacemi, právně podepřenými zejména v zákoně 458/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušnou sekundární legislativou. Výše úhrad je pak každý rok v listopadu stanovena tzv. cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Z důvodu vysokých postihů jsou proto kompenzační zařízení bežnou součástí rozvoden odběratelů ze sítí vysokého napětí. Zaměřme se nyní na nejrozšířenější typ kompenzátorů, kterým jsou paralelní automatické stupňové kompenzace se statickými výkonovými kondenzátory.


Potřebujete ušetřit ? Pokud ano kompenzace je vašim řešením . Kontaktujte nás ZDE

Odběr elektrické energie bez zbytečných pokut za účiník předpokládá adekvátní funkci kompenzačních rozvaděčů.Toto je podmíněno zejména :

 • vhodným návrhem kompenzačních stupňů respektujícím specifika odběrného místa
 • 1
  5 – 35 kvar (nástěnné)
 • 2
  10 – 87,5 kvar (nástěnné)
 • 3
  75 – 150 kvar (nástěnné)
 • 4
  110 – 400 kvar (standardní)
 • 5
  300 – 1200 kvar (standardní)
 • 6
  60 – 920 kvar (hrazené)
 • 7
  60 – 1260 kvar (s rychlým spínáním)
 • použitím odpovídajících komponent (kvalitní regulace, dostatečná dimenze vodičů a pojistek)
 • posouzením úrovně harmonického rušení a případné vybavení ochrannými tlumivkami či dokonce filtračními stupni ,
 • zajištěním odpovídajících provozních podmínek
 • 1
  Určení typu kompenzace
  Pro správný a optimální návrh kompenzačního zařízení je nutné získat informace o kompenzovaném odběru a síti , do které bude zařízení připojeno. Jedná se zejména o průběh činného a jalového výkonu kompenzovaných spotřebičů, úroveň harmonických proudů a napětí v uzlu připojení kompenzátoru , zkratový výkon aj. Z těchto podkladů se stanoví pažadavky na parametry kompenzátoru, tj kompenzační výkon , způsob a rychlost regulace a spínání kompenzačních stupňů, řešení s hradící tlumivkou nebo jako filtr.
 • 2
  Kompenzační výkon
  Výkon kompenzačního zařízení je možno určit buď výpočtem: Qc = P x (tg j 2 - tg j 1) = P x k kde P je soudobý max. činný odběr , j 2 je úhel požadovaného účiníku a j 1 je úhel výchozího účiníku, nebo QC = odebraná jalová energie [kvarh] / t [h] (při konstantních vyrovnaných odběrech). Nejlépe je stanovit potřebný výkon měřením.
 • síťovým analyzátorem je nutno měřit parametry rozvodné soustavy, činný a jalový výkon, účiník ,případně úroveň harmonických proudů
 • na základě rozboru naměřených hodnot stanovit kompenzační výkon a typ kompenzačního rozvaděče
 • 3
  Limit pro kompenzaci NN
  Kompenzační výkony větší jak 800kvar až 1000kvar je vhodné řešit kompenzací na straně VN.
 • 4
  Jištění a přívod
  Doporučujeme umožnit vypínání-odpínání kompenzačního rozvaděče od sítě. Samostatné přívodní pole s jističem (odpínačem , vypínačem) umožňuje připojení kabelem nebo pásy , pole je možno přidat ke každému kompenzačnímu rozvaděči.
 • 5
  Dimenzování přívodu
  Průřez přívodních silových vodičů nutno volit s ohledem na max. proud kompenzátoru ( zvýšené napětí sítě a možné přetížení harmonickými složkami) , který se rovná 1,43 - násobku celkového proudu kondenzátorů - IV = 1,43 x IC . Hodnotu lze stanovit z velikosti kapacitního výkonu QC [kvar] :
 • pro síť 400V přibližně 2,06 - násobku QC [kvar]
 • pro síť 500V přibližně 1,65 - násobku QC [kvar]
 • 6
  Zapojení měřících obvodů
  Přístrojový transformátor proudu v hlavním rozvaděči je vhodné umístit ve stejné fázi , ze které je odebíráno i napájecí a měřící napětí pro regulátor.
 • 7
  Tepelné ztráty
  Kompenzátory s většími tepelnými ztrátami , je nutno projektovat do řádně větraných místností a zajistit odvod ztrátového tepla.

Potřebujete ušetřit ? Pokud ano kompenzace je vašim řešením . Kontaktujte nás ZDE